Existuje vhodná dotace
i pro můj záměr?

Pojďte, podíváme se na to blíž.

OBDRŽELI JSTE PŘÍSLIB DOTACE na rybník?
ŘEŠÍTE doplněk žádosti?
Této zprávě VĚNUJTE POZORNOST!

Soused má rybník
a já bych chtěl taky!

Možná často slýcháte, že je potřeba řešit zadržování vody v krajině a že na ten nebo onen záměr jsou dneska dotace.
Ne vždycky je to však pravda, protože je potřeba číst více mezi řádky a na celou věc se podívat z více stran.

Než se pustíme do zadání projektu, je dobré vědět, jaká dotace je vhodná pro váš rybník, malou vodní nádrž, tůň atd.


Dotační přehled
Rybníky, vodní nádrže a tůně

Obce a města
(spuštěna 2 etapa programu)
⇒ dotace ve výši 70%

 • Odbahnění, rekonstrukce, výstavba a obnova rybníků či malých vodních nádrží
 • Poskytovatel dotace MZe
Více ...

Fyzické osoby, Obce a města
⇒ dotace ve výši 90%

 • Odbahnění, rekonstrukce, výstavby a obnovy rybníků či malých vodních nádrží
  (pouze v případě, že záměr je umístěn v biocentru dle územního plánu).
 • Poskytovatel dotace OPŽP
Více ...

Rybáři
⇒ dotace ve výši 80%

 • Rekonstrukce rybníků včetně odbahnění o velikosti minimálně 2ha a více dle katastrální výměry
 • Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení
   (zde je zaportřebí, aby rybník nebo vodní nádrž měla výměru minimálně 2ha dle katastru)
 • Výstavby nových rybníků, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží jsou možné v případě, že výměra bude dosahovat minálně 2ha a více při provozní hladině
 • Poskytovatel dotace MZe
Více ...

Zemědělci
⇒ dotace ve výši 80%

 • Výstavby nádrží a rybníků o velikosti více jak 2 ha a více při provozní hladině
 • Poskytovatel dotace MZe
Více ...

Obce, města, kraje, fyzické osoby, 
spolky...

 • Dotace ve výši 100 % na výstavby a odbahnění tůní nebo na obnovy vč. odbahnění ramen vodních toků
 • Dotace ve výši 60% na odbahnění, rekonstrukce, výstavby a obnovy rybníků či malých vodních nádrží
 • Dotace ve výši 90% na odbahnění, rekonstrukce, výstavby a obnovy rybníků či malých vodních nádrží - je-li záměr umístěn dle územního plánu v biocentru!
 • Poskytovatel dotace OPŽP
Více ...

Každá pravidla mají svá omezení.

Ať už spadáte do jakékoli skupiny žadatelů o dotaci, než se rozhodnete zadat projektovou dokumentaci,
z vlastní zkušenosti doporučujeme konzultaci, aby byl záměr tvořen od prvopočátku v souladu s pravidly
 vhodného dotačního programu.

Potřebujete geodeta, projektanta,

nebo zajistit komunikaci s úřady?