Potřebné činnosti pro váš záměr.

Pojďte, představíme vám je.

Odbornost a lidský přístup.

Chcete-li uvést váš záměr k životu, je potřeba, aby každá jednotlivá činnost v rámci vyhotovení projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a dotačního managementu byla tvořena lidmi, kteří své práci rozumí a jsou schopni včas a správně zareagovat.

Zároveň je ideální, aby veškeré kroky řídil jeden člověk, který pro vás bude styčným důstojníkem.

Proto je náš tým složen z odborníků s letitou praxí a díky vzájemné spolupráci jsme schopni pomoci našim zákazníkům ke splnění jejich snu. Ať už se jedná o rybník, tůň či jinou revitalizaci.

Přehled potřebných činností, má-li být záměr financován z dotačních zdrojů

Geodetické práce

Bez geodetického zaměření se neobejdete.

 • Zaměření lokality dle potřeb daného dotačního programu.
 • V případě, že se uvažuje o odbahnění rybníku, je potřeba zaměření zátopy, aby bylo možné vytvořit výpočet mocnosti sedimentu (m3).
 • Pak přichází práce u PC, kdy vzniká vyhotovení výstupního podkladu pro zpracování projektové dokumentace (PDF, dwg, atd.), který je předán projektantovi.
 • Je-li potřeba, vyhotoví se také návrh geometrického plánu pro narovnání vlastnických vztahů.
Potřebuji geodeta.

Biologické posouzení lokality

Je-li záměr finacnován z dotačních programů MŽP nebo průzkum vyžaduje příslušný orgán ochrany přírody (AOPK/OŽP), je potřeba, aby záměr byl tvořen v souladu s biologickým průzkumem.

Biologickým hodnocením je myšlena odborná zpráva, která popisuje a vyhodnocuje aktuální stav konkrétního území z hlediska jeho bioty (tedy rostlin a živočichů). Biologické hodnocení území vychází z podrobného biologického průzkumu.

V případě, že jsou v místě chráněné druhy, je potřeba včas zajistit výjimku pro případnou realizaci stavby a následně dodržet dané podmínky.

To mě zajímá.

Zpracování projektové dokumentace

Nebojte se zeptat pana projektanta, jakou má zkušenost s projektováním rybníků, tůní atd., které jsou financované z dotací a kolik potřebuje času pro vyhotovení projektové dokumentace. Řekněte si o reference!

Potřebné činnosti:

 • Úvodní konzultace záměru s příslušnými orgány státní správy.
 • Zajištění vstupních podkladů (sítě, data ČHMÚ, atd.).
 • Prvotní nástin úvahy - skica, jak by záměr mohl vypadat v návaznosti na estetičnost, proveditelnost, ekonomičnost a také požadavky daného dotačního programu.
 • Konzutlace investor - orgány státní správy - dotační manažer.
 • Zapracování potřebných požadavků do projektové dokumentace.
 • Vyhotovení projektové dokumentace včetně tisku.
 • Vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr.
 • Vyhotovení manipulačního a provozního řádu.

Zajistíme pro vás potřebné činnosti a přineseme projekt v "mašličkách".

Mám zájem.

Žádost o dotaci

Je-li hotová projekotvá dokumentace, která obnáší vše potřebné v návaznosti na dotační program, přichází na řadu příprava a kompletace podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Je potřeba seznámit investora s celkovou koncepcí a harmonogramem realizace včetně výše možné dotace a navazujících potřebných vlastních zdrojů.

Následně je možné zkompletovat veškeré podklady a podat žádost o dotaci v potřebném rozsahu poskytovateli dotace.

Po kontrole žádosti o dotaci mohou příjít potřebné dotazy ze strany poskytovatele doace, které je potřeba včas a řádně odbavit.

To mě zajímá.

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro rybník či jiný vodní prvek vyžaduje praxi s těmito záměry.

V tomto případě se nevyplácí šetřit, protože vy jakožto příjemce dotace musíte být chráněn, aby vše bylo právně správně!

Potřebná příprava podkladů:

 • Návrh zadávací dokumentace včetně formulářů, příloh a návrhu smlouvy o dílo.

Po spuštění zadávacího řízení dochází k administraci celého procesu - příjem nabídek a jejich kontrola, vyhododnocení zadávacího řízení, výběr zhotovitele a podpis smlouvy o dílo.

Po kompletaci podkladů je potřeba zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele a případně v registru smluv.

Je-li zakázka nad 6 mil. Kč bez DPH, je potřeba zveřejnit oznámení o výběru na věstníku veřejných zakázek.

Nemáte volnou kapacitu a potřebujete s tím pomoci? Přehoďte to na nás.

Mám zájem.

Technický dozor stavby

Nezapoměňte, že každá stavba, tím spíše dotační, vyžaduje stavební dozor!

Dozor musí disponovat autorizací v daném oboru.

Některé dotační programy přímo vyžadují předložení této autorizace včetně sepsané smlouvy, aby vám mohla být dotace přidělena.

Dozor je vnímám jako průsečík mezi zhotovitelem stavby a investorem.
Dbá na průběh stavby, harmonii celého stavebního procesu a hlavně hlídá správnost technologických postupů a náklady (více/méněpráce). 

Potřebuji řešit.

Administrace dotace

 • Po výběrovém řízení dochází ke kompletaci potřebných podkladů a aktualizaci formulářů v rámci žádosti o dotaci.
 • Následně je vše doplněno poskytovateli dotace a v případě, že záměr obdrží "zelenou", je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • V rámci administrace dotace je řešena kommpletní koordinace přidělené dotace včetně případných změnových rozhodnutí a žádostí o platbu.
 • Po dokončení stavby dochází k vyhtovení záveřečného vyhodnocení akce (ZVA) směrek k poskytovateli dotace.
Mám zájem.

Mějte na paměti, že každá dotace má svá specifika.

A proto, ať už spadáte do jakékoli skupiny žadatelů o dotaci, než se rozhodnete pro zpracování
projektové dokumentace, z praxe doporučujeme nezávaznou konzultaci.
Nebojte si říci o reference, abyste věděli, kdo proti vám stojí a jakou má zkušenost s celým procesem!

Projdeme s vámi detailně vaši myšlenku a seznámíme vás s jednotlivými možnostmi,
které se opírající o praxi a zkušenost, aby váš záměr byl od prvopočátku tvořen v souladu
s pravidly vhodného dotačního programu.

Zajímá vás některá z činností?
Kontaktujte nás!

Napiště nám stručně váš dotaz a nezapomeňte připsat,
kde se váš záměr nachází (katastrální území a číslo parcely),
abychom se mohli připravit, než vás budeme kontaktovat.

Spojíme se s vámi a při dobré kávě můžeme vše probrat.
Úvodní setkání a rada je ZDARMA, ale káva je na vás :-).

Těší se tým Natura Koncept s.r.o.

Stisknutím tlačítka „Jdeme do finále >> odeslat“ souhlasíte s tím, že vám pošleme na zadaný e-mail reakci k vaší poptávce. Budeme-li pro vás mít novinku, která by se vám mohla hodit, též vám ji rádi pošleme. S vašimi údaji budeme postupovat vždy v souladu s našimi „zásadami zpracování a ochrany osobních údajů“.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.