DOTACE PRO OBCE  na rybníky a malé vodní nádrže
VÝŠE PODPORY až 10 mil. Kč
PŘIPRAVTE SE včas na 2-etapu programu!

ZJEDNODUŠTE SI CESTU PŘI ŘEŠENÍ RYBNÍKU,

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE A TŮNĚ

Projektová, inženýrská a dotační činnost

S námi dostáváte vždy
komplexní a ucelený přístup

ZHODNOTÍME

Posouzení záměru
v návaznosti na vhodnou dotaci a následné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a komunikace s úřady

ZAJISTÍME

Příprava podkladů a podání žádosti o dotaci a následně komunikace
s poskytovatelem dotace

VYBEREME

Výběrové řízení, organizace,
administrace, vyhodnoceni a předání

ZAŘÍDÍME

Řízení přidělené dotace včetně závěrečného vyhodnocení akce

Ukázaná platí.

NAHLÉDNĚTE NÁM

„POD POKLIČKU“

Vybrali jsme pro vás na ukázku pár projektů našich klientů, které jsme společně s projektanty a vstřícností úřadů úspěšně uvedli k životu.

Pár slov k seznámení

Kde je vůle, tam je cesta.

Snažíme se naplňovat naše motto a věříme tomu, že „švec by se měl držet svého kopyta“.

Naše hlavní činnost je zaměřená na zajištění komplexního řešení pro záměry, které pomáhají k zadržování vody v krajině (rybníky, malé vodní nádrže, tůně, atd.)

Řešíme projektovou přípravu, dotační managment, ....