PŘIPRAVTE SE VČAS NA PLÁNOVANOU VÝZVU V ROCE 2023!
Rybníky, nádrže, tůně nebo jiné revitalizace pro obce a fyzické a právnické osoby

Výše podpory 60 % - 100 %

RYBNÍKYTŮNĚ

A REVITALIZACE

Projektová-inženýrská-dotační činnost

S námi dostáváte vždy
komplexní a ucelený přístup

ZHODNOTÍME

Posouzení záměru
v návaznosti vhodné dotace

Zpracování doporučení

Představení cenového návrhu pro zajištění jednotlivých činností

ZAJISTÍME

Zpracování projektové dokumentace

Inženýrská činnost (stavební povolení)

Příprava podkladů a podání žádosti o dotaci

Komunikace
s poskytovatelem dotace

VYBEREME

Výběrové řízení

Příprava podkladů v souladu s daným dotačním programem a výzvou

Administrace

Vyhodnocení a předání

ZAŘÍDÍME

Řízení přidělené dotace

Příprava podkladů pro fakturaci

Hlídání závazných parametrů a termínů

Závěrečné vyhodnocení akce

Ukázaná platí.

NAHLÉDNĚTE NÁM
„POD POKLIČKU“

Vybrali jsme pro vás na ukázku některé projekty, které jsme s naším týmem a vstřícností úřadů úspěšně přivedli k životu.

Pár slov k seznámení

Kde je vůle, tam je cesta.

Snažíme se naplňovat naše motto a věříme tomu, že „švec by se měl držet svého kopyta“.

Naše hlavní činnost je zaměřená na zajištění komplexního řešení pro záměry, které pomáhají k zadržování vody v krajině (rybníky, malé vodní nádrže, tůně, mokřady, revitalizace atd.)

Zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace, inženýrskou činnost a dotační management...