JAK TO VIDÍME MY?

 

„Všem stavům a městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu,  dále aby půda co nejvíce využita byla, zejména aby se voda v nich mohla shromažďovati, za účinků slunce a teplých větrů odpařovati a blahodárně působiti na okolní rostlinstvo. Mimoto má velkou část vody rybník zadržeti, 
a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti“.

Karel IV.
Majestát městům a stavům (1344)

 

Kde je vůle, tam je cesta...

Česká republika je „střechou Evropy“, a i proto je potřeba na našem území vodu zadržovat, případně zpomalovat její odtok.

Uvádí se, že historicky bývalo na našem území cca 75 000 vodních ploch, dnes je jich pouze cca 22 000.

Není tak překvapením, že téma „zadržení vody v krajině“ se stalo jednou z priorit vládního programu.

Řada subjektů v poslední době řeší čím dál více stejnou myšlenku:

 • Jak i oni mohou ve svém okolí zadržet více vody v krajině.
 • Jak vybudovat, revitalizovat nebo odbahnit rybník?
 • Jak vytvořit tůně, mokřady a meandry?
 • Jaké podpory k tomu mohou využít?
 • Není to celé moc komplikované?
 • Jak by  záměr mohl být realizován, ale cestou nejmenšího odporu?

Stále více jsme se setkávali s tím, že tyto subjekty nenašli žádnou osvědčenou mantru nebo smysluplný, pro všechny zúčastněné fungující postup tak, aby čas a zdroje byly efektivně vynaložené a koordinované.

Od představy ke kolaudaci vodního díla vede trnitá, někdy i letitá cesta, na níž se protíná řada osob, názorů, pohledů, které je nutné propojit v jeden celek. Vše samozřejmě stojí čas a peníze.

Proto jsme se zamysleli, jak toto dobrodružství našim klientům zjednodušit a zlevnit.  Vytvořili jsme ucelený a komplexní přístup složený z jednotlivých propracovaných fází. Ten se opírá o letité zkušenosti, vztahy a praxi ve vodohospodářském odvětví.

Cílem této myšlenky je přinést osvětu, jak daný záměr uchopit.

Problém je, že:

 • Investor si často vybere projekční kancelář a zadá jí svoji představu, aniž by měl předem jasno, jaký dotační titul bude chtít pro svůj záměr využít.
 • Mnoho komplikovaných úkonů mezitím zůstává dále na investorovi.
 • Následně je vytvořena projektová dokumentace, která je dle ČSN správně, ale nenaplňuje potřeby vhodného dotačního programu (ekonomičnost, estetičnost a funkčnost).

To bývá důvodem, proč řada projektů končí „v šuplíku“.

Rádi bychom to změnili!

Protože jsme si vědomi, že člověk má ve svém životě mnoho jiných a důležitých priorit a vytvořit nebo obnovit rybník či tůň může být spíše „dětský sen“, který se plní až v určitém věku (například s představou chycení si pstruha k obědu), je potřeba, aby vynaložený čas a zdroje byly již od počátku smysluplně uchopeny.

Klademe důraz na to, aby měl záměr od počátku jednu „řídící hlavu“, která bude předávat informace a udržovat synergii mezi investorem, projektantem, orgány státní správy, poskytovatelem dotace atd., aby bylo možné:

 • udržet jednotnou myšlenku,
 • správně definovat zadání pro projektanta, které bude v souladu s pravidly dotačního programu a konkrétní výzvy,
 • efektivně komunikovat s úřady a poskytovatelem dotace,

 • pečlivě řídit finanční toky spojené se záměrem.

Tímto je možné eliminovat stav, kdy vznikne projektová dokumentace,
kterou investor uhradí, následně je po peripetiích s úřady dotažena do stavebního povolení, ale v závěru není možné její správné „napasování“ na dotaci.

Cesta to není jednoduchá, ale díky praxi z řady úspěšných projektů se rádi o naše know-how podělíme, protože jedině tak bude skutečně možné zadržet více vody v krajině.

Těšíme se s vámi na nové výzvy.

Tým Natura Koncept s.r.o.