CESTA K ÚSPĚCHU JE KOMPLEXNOST

Náš systém

Praxí ověřený postup

Fáze č. 1 - Projektová příprava

 • Seznámení se s vaším záměrem
 • Posouzení záměru v návaznosti na vhodné dotační výzvy a jejich pravidla
 • Vyhotovení dokumentu s našimi doporučeními z praxe včetně zaslání cenové nabídky na dané služby/činnosti
 • Zajištění geoetického zaměření
  (výškopis, polohopis včetně zaměření mocnosti sedimentu)
 • Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení 
  (případně odborné vedení vašeho projektanta)
 • Vyhotovení potřebných posouzení
  (biologické posouzení, dendrologický posudek, inženýrsko-geologický průzkum, atd.)
 • Zajištění inženýrské činnosti
  (komunikace s orgány státní správy pro vydání stavebního povolení)

Fáze č. 2 - Příprava a podání žádosti o dotaci

 • Příprava a kompletace podkladů pro podání žádosti o dotaci
 • Řádné podání žádosti o dotaci do daného programu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace do vydání souhlasu a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Fáze č. 3 - Výběr zhotovitele

 • Administrace výběrového řízení v souladu s pravidly dotačního programu, případně směrnice obce
 • Vyzvání vybraného zhotovitele k podpisu smlouvy a předání kompletní složky s veřejnou zakázkou v mašličkách

Fáze č. 4 - Administrace přidělené dotace

Investor/ Poskytovatel dotace/ Zhotovitel

 • Příprava žádostí o platbu a zpráv o realizaci – kontrola zaúčtování a předání poskytovateli dotace k proplacení
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a zhotovitelem stavby ohledně případných změn v projektu, řešení požadavků na doplnění ze strany poskytovatele dotace
 • Zajištění závěrečného vyhodnocení akce

Potřebuje poradit s některou fází?

Kontaktujte nás!

Napiště nám stručně váš dotaz a nezapomeňte připsat,
kde se váš záměr nachází (katastrální území a číslo parcely),
abychom se mohli připravit, než vás budeme kontaktovat.

Spojíme se s vámi a při dobré kávě můžeme vše probrat.
Úvodní setkání a rada je ZDARMA, ale káva je na vás :-).

Těší se tým Natura Koncept s.r.o.

Stisknutím tlačítka „Jdeme do finále >> odeslat“ souhlasíte s tím, že vám pošleme na zadaný e-mail reakci k vaší poptávce. Budeme-li pro vás mít novinku, která by se vám mohla hodit, též vám ji rádi pošleme. S vašimi údaji budeme postupovat vždy v souladu s našimi „zásadami zpracování a ochrany osobních údajů“.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.