Kompletace a podání
žádosti o dotaci

... kdo je připraven, není zaskočen!

Jak to teda je s tou žádostí o dotaci?

Máte-li již pravenou projektovou dokumentaci „v mašličkách" dle pravidel vhodného dotačního programu, prichází na řadu zmíněná žádost o dotaci.

Pojďte, podáváme se v kostce na celý proces.


Jak probíhá proces
 podání žádosti o dotaci?

Bez koordinace mezi investorem, projektantem
a zpracovatelem žádosti to půjde velmi ztuha.

Protože výzvy mají své termíny, stává se, že je potřeba rychle něco dodat, zajistit, dopracovat.
Proto je potřeba ze všech stran maximální trpělivost a součinnost.

Co je zapotřebí udělat nebo mít před podáním žádosti o dotaci?

 • Kontrola souladu projektové dokumentace s dotačním programem (pravidla daného programu jsou dostupná na stránkách poskytovatele dotace – klidně nás poptejte a pošleme vám je
 • Kladné stanovisko k záměru od Agentury ochrany přírody a krajiny (je-li vyžadováno)
 • Převzetí podkladů od projektové kanceláře (vytištěná verze + CD)
 • Vydaná stanoviska od orgánů státní správy včetně povolení ke kácení
 • Vydaná výjimka ze zvláště chráněných druhů (je-li vyžadována)
 • Zkontrolované biologické posouzení ze strany poskytovatele dotace (je-li vyžadováno)
 • Posouzení přijatelnosti projektu v návaznosti na vyhotovený rozpočet ke stavbě, případně návrh jeho úprav
 • Revize a kompletace potřebných příloh pro podání žádosti o dotaci

Vypracování žádosti o dotaci včetně jejího podání

 • Vyhotovení plné moci pro vaše zastupování
 • Vyhotovení požadovaných čestných prohlášení pro daný dotační program
 • Vypracování žádosti o podporu pro vybraný program (některé dokumenty vyžadují úředně ověřený podpis žadatele)
 • Vložení všech příloh žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace
 • Vyhotovení harmonogramu čerpání dotace
 • Podání žádosti o dotaci

Jak vidíte, málo toho opravdu není.
A to je teprve začátek "dotační" cesty.

Bylo pro vás naše doporučení přínosné? Klikněte a sdílejte.

Zaujalo vás náše doporučení?
Kontaktujte nás. 

Napiště nám stručně váš dotaz a nezapomeňte připsat,
kde se váš záměr nachází (katastrální území a číslo parcely),
abychom se mohli připravit, než vás budeme kontaktovat.

Spojíme se s vámi a při dobré kávě můžeme vše probrat.
Úvodní setkání a rada je ZDARMA, ale káva je na vás :-).

Těší se tým Natura Koncept s.r.o.

Stisknutím tlačítka „Jdeme do finále >> odeslat“ souhlasíte s tím, že vám pošleme na zadaný e-mail reakci k vaší poptávce. Budeme-li pro vás mít novinku, která by se vám mohla hodit, též vám ji rádi pošleme. S vašimi údaji budeme postupovat vždy v souladu s našimi „zásadami zpracování a ochrany osobních údajů“.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.