Připraveným štěstí přeje.

Pojďte, ukážeme vám pár tipů.

 

Jak to teda je s tou žádostí o dotaci?

Možná často slýcháte, že na ten nebo onen záměr jsou dneska dotace.
Ne vždycky je to však pravda, protože je potřeba číst více mezi řádky
a na celou věc se podívat z více stran.

Máte-li již pravenou projektovou dokumentaci „v mašličkách“, která je tvořena podle komplexního přístupu, prichází na řadu zmíněná žádost o dotaci.

Rozhodujete se však, která dotace je pro váš záměr vhodná, odpověď najdete v přehledu dotací.


Jak probíhá proces
 podání žádosti o dotaci?

Bez koordinace mezi investorem, projektantem a zpracovatelem žádosti to půjde velmi ztuha.

Protože výzvy mají své termíny, stává se, že je potřeba rychle něco dodat, zajistit, dopracovat.
Proto je potřeba ze všech stran maximální trpělivost a součinnost.

Co je zapotřebí udělat nebo mít před podáním žádosti o dotaci?

 • Kontrola souladu projektové dokumentace s dotačním programem (pravidla daného programu jsou dostupná na stránkách poskytovatele dotace – klidně nás poptejte a pošleme vám je)
 • Kladné stanovisko k záměru od Agentury ochrany přírody a krajiny (je-li vyžadováno)
 • Převzetí podkladů od projektové kanceláře (vytištěná verze + CD)
 • Vydaná stanoviska od orgánů státní správy včetně povolení ke kácení
 • Vydaná výjimka ze zvláště chráněných druhů (je-li vyžadována)
 • Zkontrolované biologické posouzení ze strany poskytovatele dotace (je-li vyžadováno)
 • Posouzení přijatelnosti projektu v návaznosti na vyhotovený rozpočet ke stavbě, případně návrh jeho úprav
 • Revize a kompletace potřebných příloh pro podání žádosti o dotaci

Vypracování žádosti o dotaci včetně jejího podání

 • Vyhotovení plné moci pro vaše zastupování
 • Vyhotovení požadovaných čestných prohlášení pro daný dotační program
 • Vypracování žádosti o podporu pro vybraný program (některé dokumenty vyžadují úředně ověřený podpis žadatele)
 • Vložení všech příloh žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace
 • Vyhotovení harmonogramu čerpání dotace
 • Podání žádosti o dotaci

Jak vidíte, málo toho opravdu není.

Potřebujete pomoci s koordinací vašeho záměru?

Zajímá vás, jaká dotace
je vhodná pro váš záměr
včetně výše podpory?