Administrace

přidělené dotace

Získat dotaci je jedna věc, ale dotáhnout ji do závěrečného vyhodnocení je ještě dlouhá cesta.

Řešíte-li přídělenou dotaci, máte za sebou proces přípravy projektové dokumentace, peripetii s úřady, podání žádosti o dotaci vč. potřebného doplňování dokumentů poskytovateli dotace a v neposlední řadě výběr zhotovitele.

Nyní máte v ruce dokument, v němž je uveden soupis různých požadavků a podmínek k čerpání dotace a plnění závazných parametrů projektu. Tyto podmínky je ideální „mít na očích na ledničce“, abyste něco nezmeškali.

Mějte stále na paměti, že příjemce dotace jste vy.


Jaký následuje proces po přidělení dotace?

  • Dohled nad předáním veškerých podkladů zhotoviteli stavby a předání staveniště
  • Zajištění technického dozoru investora (vás) na stavbě
  • Důsledná příprava průvodních zpráv pro fakturaci (rozdělení investičních a neinvestičních nákladů, rozdělení dotační části a vlastního financování)
  • Administrace případných změn na stavbě ve vztahu k poskytovateli dotace
  • Hlídání dodržení závazných parametrů projektu
  • Koordinace geodeta a projektanta při zajištění dokumentace skutečného provedeni stavby
  • Vyhotovení a předání seznamu potřebných podkladů pro kolaudaci stavby
  • Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

Jak vidíte, práce je to víc než dost (a to výčet není úplný).

Proto doporučujeme:

Mít k ruce odborníka na dotace, pro kterého je celý tento proces denním chlebem,
zná pravidla dotačních programů, ze kterých se financují rybníky a tůně, 
umí komunikovat jak s projektanty, tak s poskytovatelem dotace a orgány státní správy. 

Díky tomu vás neuvede v omyl.

Chybovat je sice lidské, ale ne vždy se to vyplácí!

Potřebujete geodeta, projektanta,

nebo biologické posouzení?

Obraťte se na nás