KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Náš systém

Praxí ověřený postup

Fáze č. 1 - Projektová příprava

 • Seznámení se s vaším záměrem
 • Posouzení záměru v návaznosti na vhodné dotační výzvy a jejich pravidla
 • Vyhotovení dokumentu s našimi doporučeními a  potřebnými kroky k získání dotace včetně zaslání cenové nabídky na dané služby
 • Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení nebo odborné vedení vašeho projektanta
 • Zajištění inženýrské činnosti

Máte představu, co vše musí obnášet
projektová dokumentace,
která je směřována na dotaci?

Fáze č. 2 - Příprava a podání žádosti o dotaci

 • Příprava a kompletace podkladů pro podání žádosti o dotaci
 • Podání žádosti o dotaci do daného programu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Působí na vás pravidla dotačního programu složitě 
a neradi byste udělali v něčem chybu?

Fáze č. 3 - Výběr zhotovitele

 • Administrace výběrového řízení v souladu s pravidly dotačního programu, případně směrnice obce
 • Vyzvání vybraného zhotovitele k podpisu smlouvy a předání kompletní složky s veřejnou zakázkou v mašličkách

Nejste si jisti, do jakého režimu spadá vaše zakázka
 a co vše má její řízení obnášet?

Fáze č. 4 - Administrace přidělené dotace

Investor/ Poskytovatel dotace/ Zhotovitel

 • Příprava žádostí o platbu a zpráv o realizaci – kontrola zaúčtování a předání poskytovateli dotace k proplacení
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a zhotovitelem stavby ohledně případných změn v projektu, řešení požadavků na doplnění ze strany poskytovatele dotace
 • Zajištění závěrečného vyhodnocení akce

Získáním dotace cesta nekončí.
Je s tím spojena ještě řada návazností,
na které je potřeba dát si pozor!

Zajímá vás, jaká dotace je vhodná
pro váš záměra a jak je vysoká?