Všem stavům a městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu, dále aby půda co nejvíce využita byla, zejména aby se voda v nich mohla shromažďovati, za účinků slunce a teplých větrů odpařovati a blahodárně působiti na okolní rostlinstvo. Mimoto má velkou část vody rybník zadržeti, a tím náhlým POVODNÍM v krajinách níže ležících zabrániti.

Karel IV.
Majestát městům a stavům (1344)

PŘIPRAVUJE SE